top of page

สนใจ ติดต่อที่ Line: @winecheap (มี@นำหน้า)

BALVENIE 14 YEAR OLD CARIBBEAN CASK (700ML)

฿4,200.00ราคา
 • The Balvenie Caribbean cask 14 เป็นเหล้าที่มีจำนวนการ

  ขายเพียงจำกัดและเป็นเหล้าที่มีอายุของเหล้ายาวนานกว่า

  14ปี เป็นเหล้าที่เกิดจากการผสมรวมกันระกว่างเหล้ารัมจาก

  ดินแดนประเทศแถบทะเลแคเบียน เหล้าชนิดนี้นับได้ว่าเป็น

  เหล้าที่มีกลิ่นที่หอมหวานหว่าเหล้าชนิดอื่นๆ โดยเหล้าชนิด

  นี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นที่หอมหวานจากเนย วานิลลา รวมทั้ง

  ความหวานจากแอปเปิ้ลเหลือง ซึ่งกลิ่นเหล้าเหล่านี้จะมาใน

  ช่วงแรก และตามมาด้วยกลิ่นของครีม มะพร้าว น้ำผึ้งและลูก

  กวาดในตอนหลังด้วย

  นอกจากกลิ่นที่หอมหวานแล้ว รสชาติของเหล้าก็ยังมีความ

  หวานด้วยเช่นกัน โดยเหล้าชนิดนี้มีรสสัมผัสที่หวานหอม

  และถูกเติมเต็มไปด้วยรสชาติของกล้วยแท้ รวมทั้งยังมีรส

  ของแอปเปิ้ล น้ำตาลอ้อยและน้ำผลไม้อีกด้วย นอกจากนี้

  หล้าชนิดนี้ยังเติมรสของสับปะรดและน้ำเชื่อมเข้าไปเพื่อให้

  รสชาตินี้ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปด้วย

  โดนรวมแล้วนับได้ว่าเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีรสชาติและ

  กลิ่นที่มีความเป็นวิสกี้ที่ผสมหลอมรวมกันกับเหล้ารัม รวมทั้ง

  ยังมีการใส่ส่วนผสมของวิสกี้ในสัดส่วนที่ลงตัวและพอดีด้วย

  และเหล้าชนิดนี้งเป็นเหล้าที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์อยู่

  ที่ 43% ด้วย

bottom of page